راننده ارتشاین بازی رتبه بدهید:

شرح: سارجنت، مهارت های رانندگی خود هستند اما همچنین به یاد داشته باشید شما باید راکت انداز و مسلسل. فکر می کنم شما کردم آنچه لازم برای یک درایور ارتش است؟ راهنمای کامیون و همه چیز را در گذشته خود را با کلاشنیکف 47 انفجار!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.