تیرانداز از خفااین بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی رایگان بازی شرقی معاشقه بازی (آنلاین) در gamesdew.net


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.