فاینال فانتزی صوتی xاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بعد، سیستم نبرد COMPLETLY متفاوت که در حال حاضر آن را یک بازی است!، مقدمه بسیار animeish است بنابراین اگر شما مانند آن نیست آن را تماشا. لطفا انجام نمی I.M من درخواست کلمه عبور بیمار دریافت دیوانه!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی