Surfs تااین بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی بسیار پیچیده گشت و گذار به استاد. کشیدن از پرش، چرخش و ترفندها و نمره بالا به ضرب و شتم!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.