Bloons برج دفاع 2



این بازی رتبه بدهید:

شرح: اجازه ندهید هر bloons فرار--خرید میمون ها، بورس پونز، توپ و بومرنگ ثرورس به شما کمک کند. عاقبت به بازی دفاع برج bloons اصلی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی