Bloons برج دفاع 3 - توزیعاین بازی رتبه بدهید:

شرح: Bloons برج دفاع با قسط حماسی جدید است! بارهای از آهنگ های جدید, بارهای برج های جدید, بارهای ارتقاء عالی برای خرید! Steuerung: آتش: پرش na: جنبش سدیم: na Anweisungen: استفاده از پول خود را برای خرید چیزهای از پانل در سمت راست و محل آن را در مسیر. سعی کنید به موسیقی پاپ همه bloons قبل از آنها را به پایان مسیر. سازمان دیده بان برای آهنگ با مسیرهای چندگانه!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی