سن جنگاین بازی رتبه بدهید:

شرح: ماموریت شما در سن از جنگ این است که نابود کردن دشمن در حالی که باقی مانده حملات خود را پایه. بازی در سنین مختلف پنج و پیشرفت از یک سن به دیگری نیاز به کسب امتیاز تجربه تقسیم شده. قادر به کسب امتیاز تجربه با کشتن دشمنان خواهد شد. حمله خاص است که شما می توانید استفاده کنید در هر سنی وجود دارد اما نیاز به زمان بیشتری برای بازسازی. استفاده از موس خود را به واحد ساخت و محافظت از پایگاه خود را در تمام هزینه. به یاد داشته باشید شما نمی توانید تعمیر پایگاه خود را اما هر بار که شما را به عصر جدید پیشرفت شما سلامت کسب.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی