نبرد دنده 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: هدف شما این است که یک بار دیگر به تسخیر جهان. یکی از تحولات در پیگیری این مقدمه اتحاد (ایالات متحده آمریکا، اروپا، چین، روسیه، استرالیا، آفریقا، خاورمیانه و اندونزی) که شما می توانید کنترل در حمله به نقاط مختلف جهان است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی