جنگ های تمدن هااین بازی رتبه بدهید:

شرح: جنگ های تمدن ها سریع فکر RTS/آرپیجی، با قابلیت های تاکتیک های عمیق و شگفت انگیز گرافیک در سبک منحصر به فرد است. انتخاب یکی از سه مسابقه و رهبری مردم خود را نسبت به افسانه ای برای یافتن نیروی مخفی ستاره افتاده. نبرد از طریق سطح 99 (33 برای مسابقه)، ضبط انواع 11 ساختمان (3 نوع)، در 8 انجمن، یادگیری مهارت های 18، استفاده از جادوها 10، شکست هیولا بزرگ 3، دریافت 100 دستاوردها و پیدا کردن یک نیروی مخفی در پایان.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی