هیچ منطقه فروداین بازی رتبه بدهید:

شرح: راهنمای هلی کوپتر خود را از طریق سطح. جمع آوری موارد و شلیک یا دیوار را جلوگیری از. سطح شروع می شود تا شما را آرام و آسان است، اما سرعت بالا! حتما سعی کنید بازی همراه با یک دوست!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی