شمشیر و صندل 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: هدف نهایی شما این است که شکست قهرمان عرصه و حکومت به عنوان قهرمان خود را مبارزه, سعی کنید استراتژی های مختلف. (این بازی یک فایل بزرگ است و در حالی که طولانی برای بارگذاری (2.7 مگابایت)) شما کامل بازی قبل از شما دوستان می توانید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی