Kizin a jiskaske fèTaux sa jwèt:

Dekri teren: ou


Sa pou nou fè: Swiv enstriksyon anndan jwèt la.