הנסיכה התאמה Itקצב זה משחק:

תיאור: הנסיכה להתאים אותה שהמטרה שלך היא להתאים את כל התמונות נסיכה מהר ככל שאתה יכול. ישנם 12 תמונות או 6 זוגות על המסך את המשחק זה אתה צריך להתאים. להשתמש בעכבר כדי ללחוץ על תמונה כדי לחשוף אותו. נסו לשנן כל תמונה, כאשר אתה יכול ללחוץ ברצף על שתי תמונות דומות או זוג התמונות יישאר פתוח. המטרה שלך היא לחשוף את כל התמונות על ידי התאמת הזוגות ברציפות כמה מהר ככל שאתה יכול, וגם באמצעות לחיצות לסר.


הוראות: עקוב אחר ההוראות בתוך המשחק.

משחקים דומים יותר