Hulk לרסק אתקצב זה משחק:

תיאור: האלק הוא מאוד כועס, הוא רוצה לרסק הכל לרחמיו. אתה צריך לעזור הענק הירוק כדי ליצור כמה שיותר נזק ככל האפשר אל העיר לפני שנגמר הזמן, הוא פונה שוב שלו דמות אנוש ד ר ברוס באנר. השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לזוז, למעלה ולמטה במקשי החצים כדי לטפס לאורך צידי בניינים, הקש על מקש הרווח כדי לתת אגרוף ולהשתמש על שליטה ועל מקש הכיוון בשילוב כדי לקפוץ. היזהרו טנקים, מסוקים ועוד ולנסות למנוע את הכדורים אחרת שתאבד. היקרים פעמים.


הוראות: עקוב אחר ההוראות בתוך המשחק.

משחקים דומים יותר