שעה Fcukקצב זה משחק:

תיאור: Fcku הזמן היא


הוראות: עקוב אחר ההוראות בתוך המשחק.

משחקים דומים יותר