רחוב גלגלים 2קצב זה משחק:

תיאור: רחוב גלגלים היא חזרה! ערים חדשות, יותר מכוניות עם addicting באותה נהיגה פעולה. לבחור את מנהל ההתקן, מכונית ספורט וכונן שלך לאורך הרחובות יריבים מומחיות.


הוראות: עקוב אחר ההוראות בתוך המשחק.