ירי של Vinnie בחצר 5קצב זה משחק:

תיאור: ויני סיימו משימה אינטנסיבי, וכעת רוצה לחדד את הכישורים שנתגלה שלו! סינון ראשי רבים ככל האפשר עם הנשק שלך ברירה; במדבר נשר, עוזי, רובה ציד, צלף בארט. ויני


הוראות: עקוב אחר ההוראות בתוך המשחק.