נתיחה שלאחר המוותקצב זה משחק:

תיאור: הנתיחה קלאסי!


הוראות: עקוב אחר ההוראות בתוך המשחק.