Stackleקצב זה משחק:

תיאור: Stackle הוא משחק פאזל פיזיקה מבוסס מגניב בו המטרה שלכם היא מקום בלוקים. ולעשות את זה גבוה ככל האפשר. אתה צריך לקחת בלוקים מלמטה, למקם מעל הקו הלבן, לגדל אותו גדול יותר. המשחק יסתיים אם הבלוקים מלמעלה הקו הלבן יורד מתחת לקו. להשתמש בעכבר כדי ללחוץ על גוש בניינים למטה כדי לתפוס אותו ולאחר מכן מקם מעבר לקו על ידי לחיצה שמאלה. אתה צריך מקום הבלוקים בקפידה ואתה לא יציבות התחתון. תוכל להרוויח נקודות להנחה נכונה של אבני. תקבל ניקוד כפול עבור הצבת אבני בהה.


הוראות: עקוב אחר ההוראות בתוך המשחק.

משחקים דומים יותר