Warshipคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: นี้เป็นเกมสงคราม ที่เราเล่นกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม และพยายามที่จะทำลายเรือที่ติดตั้งในอาณาเขตของตน โดยการทิ้งระเบิดกัน ตอนแรกใช้เรือทั้งหมดในดินแดนของเรา ซึ่งไม่สามารถมองเห็นฝ่ายตรงข้าม ในทำนองเดียวกัน ฝ่ายตรงข้ามใช้เรือของเขา ซึ่งมองไม่เห็นคุณ เมื่อมีการปรับใช้ คุณและฝ่ายตรงข้ามเริ่มทิ้งระเบิดกันโดยคลิกเมาส์ในแดนฝ่ายตรงข้าม ในการที่ทำลายเรือทั้งหมดก่อนเป็นผู้ชนะ.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก