เกตเวย์ Icecold แบทแมนคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: หลีกเลี่ยงการภูเขาน้ำแข็ง และเก็บเพชรการเลื่อนระดับ.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก