Ben 10 ป้องกันตลอดคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: ปล่อยอำนาจของ Ben, Gwen และ Kevin จะต่อสู้ตลอดไป 10 Knights.ben


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก