Megaman Zero อัลฟาคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: เกมนี้ครอบคลุม plotlines หายไประหว่างชุด Megaman X และนินจา ภารกิจจะใช้เป็นชุดต่อเนื่อง.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก