แบทแมน Caper บนหลังคาคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: ใช้หลังคาของ Gotham City เป็นของทุกคนชื่นชอบ Caped Crusader แบทแมน ขึ้นไปถึงหลังคาขณะที่คุณใช้บน Kanjar Ro และวงของเขาของพัลลภชั่วร้าย


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก