ภัยคุกคามต่อถนนคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: ความเร็วสูงผ่านถนนที่เก็บค่าเงิน หลีกเลี่ยงการระเบิด และแข่งทางไปหมายเลขเสร็จ.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก