เบลกโฉมมีชีวิตชีวาคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: เบลกครินี่จะเป็นนักแสดงหญิงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดาวของชุด


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก