นักต่อสู้ที่ศรัทธาคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: เกมการต่อสู้ครั้งนี้เข้ม ความเกลียดชังทางศาสนาได้สนุกมาก.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก