X-Men เทียบความยุติธรรมลีคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: รบแบบสตรีทไฟท์เตอร์ระหว่าง heros X-Men และ heros ของจัสติสลีกกิจ.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก