Pikachu ต้องตายคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: เล่นเกมทางคลินิกอ้วน SMB ออนไลน์ฟรีที่ gamesdew.net


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก