ล่องเรือวันหยุดคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: คลิกที่วัตถุเพื่อเพิ่มร่วมกัน และแก้ไขแต่ละสถานการณ์ บางสถานการณ์ที่หนักกว่าผู้อื่น.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.