Charlie Brown Xmas Treeคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: น้ำตาลชาลีเป็นเรื่องน่าเศร้า เพราะไม่มีใครชอบต้นคริสต์มาสที่เขาเลือก ชาร์ลีต้องความช่วยเหลือของคุณ ด้วยเมาส์ของคุณลาก และวางประดับไว้บนต้นคริสต์มาส.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.