องค์ประกอบที่ 7คะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: องค์ประกอบที่ 7 คือ ความแตกต่างเกมสำหรับหญิง ธรรมชาติ 7 องค์ ระดับ 7 และ 7 ความแตกต่างสำหรับแต่ละของพวกเขา ค้นพบความแตกต่างซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่อำนาจของธรรมชาติ กองกำลังส่วนตัวของน้ำ ลม และไฟได้เข้าร่วมเกมนี้แตกต่างจะทำให้น่าสนใจยิ่ง.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก