Nfs Undergroundคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: ต้องการแข่งขันเกมความเร็วไหม นี้เป็นเกมดีสำหรับความเร็วแข่งกับเวลา พยายามที่จะเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่คุณสามารถ ใช้ spacebar เพื่อเร่งความเร็ว กดขึ้น และลงแป้นลูกศรเพื่อเปลี่ยนเกียร์ และกดปุ่ม N เพื่อใช้ไนโตร


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก