Tg319/TG320 Motocross 3คะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: 3 ยากขึ้นเรื่อย ๆ ระดับความสมดุลของรถจักรยานยนต์ และให้ผ่านช่องเขา.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก