Trials รถบรรทุกมอนสเตอร์คะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: คุณเป็นคนขับทดสอบเด็กที่โรงงานรถบรรทุกมอนสเตอร์ การตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถบรรทุกมอนสเตอร์เหล่านั้นที่ดีสุดใกล้


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก