นักสืบ Jelousคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: ถ่ายภาพสาว ๆ เมื่อพวกเขามีเรื่องคนรักของพวกเขา จับพวกเขาในการกระทำกับคะแนน.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.