พี่น้อง Mario Smashคะแนนเกมนี้:

คำอธิบาย: ต่อสู้ในผลึกนี้เกมคิวบ์ของนินเทนโดที่ชื่นชอบและเซก้าตัวอักษร.


คำแนะนำ: ทำตามคำสั่งภายในเกม.

เกมที่คล้ายกันมาก