Phòng ChangerTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Một nhanh chóng và đơn giản phòng trang trí trò chơi. Hãy thử các loại khác nhau của đồ nội thất, bức tường màu sắc vv.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.