Sao ObeliscTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Thiết lập tòa tháp để giữ cho những kẻ thù khác nhau từ tấn công cơ sở của bạn. Kiếm được tiền để xây dựng thêm.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.