Hollywood Hall of Fame 3Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Joe Jonas, Beyonce và Lady Gaga là các ca sĩ nổi tiếng kế tiếp có sẵn cho bạn để cung cấp cho họ một makeover. Nổi tiếng với tất cả và họ cần phải nhìn tốt ở tất cả thời gian đặc biệt là khi họ đang ở trên sân khấu.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.