Bánh xe đường phố 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bánh xe đường phố là trở lại! Các thành phố mới và xe ô tô với các addicting cùng lái xe hành động. Chọn trình điều khiển, xe thể thao và lái xe của bạn trên đường phố đầy đủ của các đối thủ chuyên môn.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.