Xe đạp Mania trên băngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Xe đạp bụi bẩn trên băng. Cẩn thận lái xe của bạn xe trên băng bao phủ với những trở ngại và nhận được vào cuối mỗi cấp độ trong như ngắn một thời gian như bạn có thể.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.