Ninja hung hăngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Ở Ninja hung hăng bạn sneak xung quanh trong bóng tối, giết chết lính canh trước khi họ biết những gì sẽ xảy ra. Có được nơi bạn cần phải đi.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.