Tàu chiếnTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Đây là một trò chơi chiến tranh, nơi chúng tôi chơi với máy tính như là đối thủ và cố gắng để tiêu diệt các tàu được cài đặt trong lãnh thổ của mình bằng cách ném bom lẫn nhau. Ban đầu triển khai tất cả các tàu trong lãnh thổ của chúng tôi, mà là vô hình để các đối thủ. Tương tự như đối thủ triển khai con tàu của mình, đó là vô hình cho bạn. Một khi chúng được bố trí bạn và đối thủ bắt đầu ném bom nhau bằng cách nhấp chuột của con chuột trong lãnh thổ đối thủ. Người phá hủy tất cả các tàu đầu tiên là người chiến thắng.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.