Ben 10 điện giật gânTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Gwen đã bị bắt cóc bởi Ben 10


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.