Dora sữa cung cấpTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Hãy giúp đỡ Dora cung cấp dairies cho thị trường để bán cho họ, Giữ họ ở trên hộp và không rơi đi!