Quyền lực kiểm Dino ThunderTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tommy đã bị mắc kẹt bởi tiến sĩ Mercer thấp hèn và nhiệm vụ của bạn là để giúp các kiểm lâm quyền lực khác để giải cứu anh ta. Sử dụng tất cả các kiểm lâm điện


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.