Ben 10 trận readyTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu một nhiệm vụ, săn xuống và bước lên đến là một trong các quán mười rải rác khắp các nhà máy. Mục tiêu của bạn bên trong mỗi nhiệm vụ


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.