Siêu bảo vệTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Trong Superman Metropolis Defender Superman là trở lại vào nó trong đô thị, bảo vệ người dân từ sinh vật xấu và những điều xấu xảy ra


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.