Batman bí ẩn của BatwomanTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Batwoman chiếm chim cánh cụt ác và tay sai của mình. Chiến đấu như Batman chống lại băng nhóm chim cánh cụt và giải cứu Batwoman!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.